Munchmuseet, MM N 1772

MM N 1772, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Kaarbø.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1772 bl. 1r

    
    Hr Konsul Harald Kaarbø


    Jeg sendte telegrafisk 300 kroner
som jeg ber Dem være så elskværdig
at benytte som De synes er heldigst for
familien – Det gjør mig hjertelig ondt
for min slægt der har det så vanskeligt

    Det er som om jeg ingen udvei ser
i dette flokede forhold – Jeg Nu mener
jeg at denne nød nu er mer akut
da de jo som De fortæller har havt
det ganske bra de sidste år til nu –

    Når vårfisket kommer om 2 måneder
er der jo håb om at dampbåden
kan bringe indtægter – Jeg mener
derfor ikke at det skulde kunne være
tale om forsørgsvæsen da der jo altid

 

Munchmuseet N 1772 bl. 2r

søgte at bræmse disse ansvarsløse
kolporteringer af løgnagtige fremstillinger
af mine pengeforhold –

    Nu har desværre Andrea måttet
på denne måte erfare at jeg ikke
kan hjælpe med større pengemidler –

    { … }Alt hva jeg har forklaret til hende
og andre har hun ignoreret –

    Jeg skal udførligere senere komme
tilbage til dette – Ligningen vil vise
hva jeg i disse siste år har tjent – Ikke
er det til at dække halvparten af utgifterne
til mit maleri. Så kommer alt det
annet – Mine kontanter i banken
som jeg hidtil har tat af er slut –

    Billeder er i Malerier er meget  … vanske-
ligt at få solgt og til lave priser – Det
er selvsagt – Jeg har noen få obligationer
til sikkerhed for mig og min søster.
Disse må naturligvis ikke røres

 

Munchmuseet N 1772 bl. 3r

    Som forretningsmand vil De nok
forstå at skulde jeg drives til at måtte
sælge mit hus og atelierer for spotpris
og sætte mine malerier til auktion
til spotpris så vilde heller ikke
min slægt deroppe tjene herpå –
Nu kan jeg hjælpe lidt og muligheten
er jo at jeg kan komme til at gjøre
et kup med salg – Det ser jo ilde
ut    Jeg er for sliten til at holde
udstillinger og det er den eneste måte