Munchmuseet, MM N 1776

MM N 1776, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1776 bl. 1r

    Jeg vil nok gjerne hjælpe
nu efter ævne – men det må
forhindres at { … }jeg { … }og min søster
plages livet af og gjøres arbeidsudygtige

    Der havde ikke været nødstilstand
hvi hvis gutterne ikke var sendt hid
Det må få

    Da de ikke fik penger af gutter til
gutterne til skole og den lange reise for
3 personer med ophold en måneds
ophold i Oslo for Andrea skrikes der
op om sult og nødstilstand – De
havde ikke mat og klær.