Munchmuseet, MM N 1785

MM N 1785, Munchmuseet. Datert 1925–1936. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1785, s. 1

    Maleren Laureng
har gjort indsants i
Norsk Kunst – malt
flere { … }billeder – med
adskilligt talent – og han
har et { … }godt billede i
vort Nationalmusæum

    { … }Ulykkelige forholde
har og sygdom har
medvirket til at at
han i alfald foreløpig
{ … }ikke kan male –

    Han bor nu hos sin‹e›

 

Munchmuseet N 1785, s. 2

på lannet – og det vilde
nu være på sin plads
at hjælpe ham til at
komme over vande –

    Dette var vanskeli sålenge
han færdedes i Oslo –

    Jeg opfordrer til at tegne
bidrag: