Munchmuseet, MM N 1787

MM N 1787, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johan Langaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1787 bl. 1r

                Hvidsten

    Hr sekretær Johan Langaard


    Jeg har aldrig gjort kopi af
mine billeder – Når jeg har brugt
samme motiv er det udelukkende af
kunstneriske hensyn { … }og forat fordybe mig
i motivet. Når noen malere har
besværet sig over at jeg har malt flere
«{s}Sygt barn» { … }så skal jeg henvise til
Heines noget brautende svar på lignende
angreb, «Ich der Gott kopiere mig
mich selber. Ich schuf Löwen und
Gazellen und ich machte auch die Affen –

    Det lille «3 piker på broen» s …  skulde
hva hvert menneske der forstår lidt
af maleri se at her er farver og
linier og opfatning he helt modsat – det første
Det er malt i en annen periode –
«Bølger» er malt på fra mit sted
på Hvidsten hvor motivet ligger lige

 

Munchmuseet N 1787 bl. 1v

utenfor huset – Jeg har havt støt{ … }te i
en ufærdig skitse    Jeg valgte at sende dette
da jeg fandt det første for løst og halve lærredet
umalt. Jeg er ennuheller ikke tilfreds  …  med dette
billedetheller som jeg ønsker det fastere og lidt dybere
i farverne. Helt fornøiet er  …  jeg heller ikke
med dette. så jeg
Omtrent alt hva jeg har
i mit atelier har jeg betragtet som studier
hvorfor det er helt meningsløst at ville ta skat af dem

    Som De vet er jeg i en periode hvori
jeg høili trænger ro og har søgt tilflugt
til Hvidsten – Jeg


    Kopierne af s
    Gjentagelserne av sygt barn h er
gjort fordi jeg vilde knytte forbindelse med
min tidligere periode forat bli fri for
lidt jugenstil fladhed i min kunst og
gi gjennemtag { … }naturalistiske studier forat
få mer dybde – Dog har jeg betragtet denne
lange periode som en fornyet studietid
hvorfor osså jeg har betragtet de fleste af disse som
studier – af Det er det meste jeg har
i besiddelse – Jeg har derfor heller ikke
havt lyst til at sælge disse mest ufærdige
billeder og det er derfor meningsløst af diverse
ildesindede i Oslo at tale om ‹lagering› – Hvilke
maler har ikke masse studier?