Munchmuseet, MM N 1790

MM N 1790, Munchmuseet. Datert 4.2.1934. Brevutkast til Johan Langaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1790 bl. 1r

    
    Kjære hr Langaard


    Det er vel ikke rimeli at der blir
noen anledning til noen  …  videre udredning
af mit forhold til danskerne – Jeg skal da
tilslut nævne at i mine funderinger over
danskernes ofte mærkelige optræden mot mig
har jeg tænkt mig at en mulig uforsiktig
ytring mot danskerne har bidt sig fast i dem
Ligeledes at det har ærgret dem at jeg
ved et par anledninger ikke har villet være
sammen med dem og at de ikke har forstået at
jeg af sen hensyn til min helbred de sidste
20 år helt har undraget mig selskab –

    Når  …  den udmærkede kunstner Werenskiold
som er min gode ven kom ind i samtalen
var det fordi den var kommet ind i et helt
forkjært spor og blev i telefonen helt uforstålig.

    Sagen er at afæren med katalogen rørte
ved en gammel byld og derfor fik betydning \for mig/

    Et er vist og sikkert: Når jeg stadig fremholder
at jeg må holde mig væk fra alt og være i ro
fremover så er det ikke et mundheld –

    Det er det absolut nødvendigt for mig – Ikke
bare for min { … }helbred men osså helt nødvendig
forat komme til kunstnerisk samling og så
forat få en endelig { … }ordning med det vældige
apparat jeg har herute – Jeg venterkan nemlig ikke
lang tid  …  kunne ha raad til at holde det

 

Munchmuseet N 1790 bl. 1v

gående pekuniært med det store apparat – Tiderne er nu slig
at jeg ikke kan påregne noget større salg
Tyskland er helt færdig og her er der lid
naturligvis ikke at kunne påregne salg
tilstrækkelig salg. Ialfald såmeget at jeg
kan bestride de svære utgifter herute. En kritisk
tilstand –

    Jeg må altså  …  snarest ta en bestemmelse
om jeg skal fortsætte eller pakke sammen –

    Jeg har jo osså tænkt på at finde et
sted annet sted hvor jeg kan have lidt mer
ro –  …   …  \Det er ikke tid for mig at tænke på danskerne/


    
    Med venlig hilsen
    Deres Edvard Munch

4/2 34 Skøien