Munchmuseet, MM N 1795

MM N 1795, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Johan Langaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1795 bl. 1r

    Ved min forrige udstilling specielt
 …  Der nævnes særl opsigtsvækkende ofte
at i Kjøbenhavn at jeg er så berømt –
Her kan man se hva berømmelse og
et navn udretter – Der Jeg nævnes som
salgsmaler i lighed med Zorn – { … }Skibsrederne
har alle bil væggene fulde af mig –
Så det synes at ha sammenhang med
ar Johannes Jensens artikel –

    Jeg bruger enhver anledning til
at fremholde hvor det skader mig
alt det der udbasuneres om mig
her i lannet om mine villa 10 villaer
om mine vældige salg og om mine
vældige rigdome –

    Dette gjøres ikke bare af god mening
Det man tænker Man ved kanske
aligevel ikke hvor umådeli sligt
skader mig. Det har gjort mig kje
{ … }af arbeidet på de store ting

    Jeg har blot de to eiendomme Ekely

 

Munchmuseet N 1795 bl. 1v

og Nedre Ramme – Begge trænger jeg til
mine store { … }arbeider – Jeg har fåt forholdsvis
billige atelierer til mine arbeider ved at
skaffe mig eien disse eiendommer

    I Nedre Ramme har jeg motiv til Alma Mater
og jeg maler osså der et badebilleder

    Jeg har den hele tid arbeidet dernede på
Alma Maters fuldkommengjørelse

    Den lille hytte med et værelse i Aasgårdstrand
på et litet leiet grundstykke kan vel
ikke kaldes eiendom –

    Her har jeg i 30 år malt på livsfrisen
Jeg har ikke havt tjent mer end at
jeg har kunnet hjælpe mine nærmeste og
prøvet at udføre mine ideer og forsøg i
vægmalerier –

    Selv lever jeg ganske tarveligt
    Jeg har ikke tjent mer end at jeg
om ganske kort tid må gi op mit
apparat heroppe – Jeg har ikke længer penger
til det –