Munchmuseet, MM N 1851

MM N 1851, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1851, s. 1
    
    Min kjære ven!
 tak for
alt det Du har sendt –
og at Du ha{t}r husket min
fødselsdag – Jeg festligholder
selv ikke mine fødselsdage da
jeg siden jeg overskred barne-
alderen ikke har funnet
grund dertil. – Dine foto-
grafier er de { … }bedste jeg har
seet af Dig – og hva raderingerne
angår – har Du jo al grund til
at være tilfreds med det n{ … }åede
og de må gi Dig lyst til

 

Munchmuseet N 1851, s. 2

at fortsætte! Du har gjort \overraskende/
fremskridt.

    Med hensyn til { … }Dit
foregaaende brev: Du
må naturligvis ikke sende
pengerne fra Kristiania –
Det er nu intet annet at
gjøre end at Du får Dig
et st større beløb nedsendt
– så længe sa{n}gerne – og helsen
står slig – tjener jeg intet –
Dertil kommer jeg mangler
kraft og mod til nogen ud-
stilling – jeg føler mig ikke
alene legemlig men åndelig
knækket – Jeg må vist

 

Munchmuseet N 1851, s. 3

erstatte Wang som jeg har
kommen overens  …  om angående
hans lokale – Jeg ved nu ikke
om jeg tør indlade mig {m}på
udstilling til våren – det vil
desuden fuldstændig ødelæg
forhindre en Berlinerreise –
Som sagt alt er fortvilet –
men pengenød vil jeg ikke
være i, nu. – Du nævne
foreslår at komme hid –
det kan Du forstå ik efter
det passerede ikke går a
er at tænke på; men det var vel
en øieblikkelig tankeløshed –
Du ved jeg må ha ro

 

Munchmuseet N 1851, s. 4

    Som motto over dette og flere andre af
mine breve kunne jeg vel sætte – Gabrielles Kommentar
ord i Enken Kommentar den sidst udkomne bog
af Thomas Krag: Livet er vel ikke
bare en forelsket fest –