Munchmuseet, MM N 1901

MM N 1901, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1901 bl. 1r

    Idag fik jeg to Telegrammer
fra Helsingfors – om
Salg af et Portræt et
Knæbillede til National-
galleriet
der for 5000 Francs
ligeledes et Landskab for
2000 Kroner –
16 Gravurer er solgt for
{ … }1500 Kroner –

    Her til Galleriet har
jeg solgt til Mussæet
for lignende Summ

    – {Jeg}Det skulde være
morsomt om det kunde

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1901 bl. 1v

vise sig at jeg blir så frisk
at jeg kunne bo en Tid
ved Skjærgaarden kanske i
Nærheden af Fredrikshald –
og så få { … }Dig { … }og et Par andre
ned – og så prate om alt
passeret – Det er fortvilet
aldrig at tale med Norske –
Det kunde jo muligvis ske
til Sommeren engang – denne