Munchmuseet, MM N 1926

MM N 1926, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1926, s. 1
    
    Kjære Nørregaard


    Om jeg end helst
burde afholde mig
fra al Befatning
med Norske Anlig-
gender – vil jeg dog
da det er min Mening

 

Munchmuseet N 1926, s. 2

{be}udtale for Dig følgende
i Anledning National-
galleriets
{ … }Direktørpost
– Jeg finder det
meget uheldigt at
sætte Krohg til denne
Post – mest på Grund
af hans Omgangskreds
der består af snobbete
Rigmands f børn – eller

 

Munchmuseet N 1926, s. 3

rettere sagt forkomne
Rigmandsbørn – –

    Tiltrods for alle
    Jeg synes derimod
at man burde – på
Grund af Krohgs Fortjenester
som Maler foreslå
en årlig Stats understøttelse
– Det får jo enhver
afdanket Oficer eller
Statsraad –

    
    Mange Hilsener  Din E Munch

 

Munchmuseet N 1926, s. 4
    
4)


    Hr Krohg som forøvrigt
alle f{ … }ra d{ … }en Tid { … }har jo jo
in{ … }dhavt alle { … }Æresposter
og Dekorationer som over-
hovedet skal kan uddeles –
Mine Dekorationer
i de 20 År jeg har
arbeidet – er visselig
af problmatisk Natur
– i alfald i Moder landet –