Munchmuseet, MM N 1945

MM N 1945, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1945, s. 1
    
    Kjære Nørregaard!


    Jeg har været et {p}Par {d}Dage
Influenza syg så jeg ikke
nærmere har kunnet skrive
om Werenskiold affæren – Jeg
er jo naturligvis en { … }Werenskiold
opponent – men hvorfor jeg
har måttet trække mig
tilbage fra alt i Norge
ved Du selv Grunden til –
Det er ikke forresten ikke mindst de {u}Unge
eller yngste der strax

    

 

Munchmuseet N 1945, s. 2

{ … }var på{ … }færde såsnart lidt
mynt kunde slåes der
stak mig under Brynjen
da jeg blev trykket mellem
Skjolde –

    Jeg gjorde to Feil – den
ene var at male gode
Billeder hvilket skaffet
mig alle fine Folk på
Halsen – så { … }det værste jeg
lod mig forføre af \en/ aldrende
Jomfru der havde Penger (en
{ … }det skaffe mig alle på Halsen
og fremforalt de unge – og den
fri Kjærligheds evige dyrker –
 …  gik til Nidingsværk
forat ødelægge mig –

 

Munchmuseet N 1945, s. 3

    Jeg har altså f{ … }or langt Tid siden { … }trukket
mig tilbage og da jeg nu engang har
{ … }lovet Werenskiold min Deltagelse
er det bedst for mig {om}at Du sender
Billederne – Mange tak for de to Sendinger
Fotografier – og jeg har kunnet bruge forskjellige
Ting – gamle Kubberudstoler kommer der
fremforalt – Jeg beskjæftiger mig altså for Øieblikket
med lettere Kunst og Theater – det vil muligvis skaffe
mig mere Respekt blandt de journalistisk-theatralisk-
cannibaliske toneangivene Pjoltersnobber i Kristiania