Munchmuseet, MM N 1950

MM N 1950, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1950, s. 1

    
    Kjære Nørregaard


    Jeg fik for en tid siden
vist i vinter et br søt
brev fra Din datter i Amerika
Hun syns folk havde været
ikke riktige mod Dig i
anledning det «syge Barn»

    Hun vilde jeg skulde
blande mig op i det –

    Det var ikke så godt for
mig – især da jeg jo lang tid
har været syg – Jeg syntes
jo som Du at det var bedst

 

Munchmuseet N 1950, s. 2

det gik uten proces, og det var
vel vanskeligt når hun nu
fik gi{t}ve billedet sit tilbake til
Dig –

    Du vil vist forstå mig
når jeg syntes mit første
syge barn skulde komme
til g Nationalgaleriet – Det
er kanske mit viktigste billed
og ihvertfald mit gjennembrud
til  …  expretionistisk maleri –
– Min senere kunst er v{ … }æsentlig
bygget på det og jeg slet en
hel vinter på det – Virkeli
malt med mit blod –

    Desuten er det vigtigt for mig
selv da jeg atter og atter går
tilbake til det – Dertil er det
jo så tykt og skrabet at
det måtte ha en fast plads

 

Munchmuseet N 1950, s. 3

    Vil Du hilse og takke Din
datter for brevet og si at jeg
overhovedet vanskeli kan skrive –