Munchmuseet, MM N 1957

MM N 1957, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1957 bl. 1r

tid, men jeg tog med
så liden bagage at jeg må
reise nu – Jeg reiser vel tilbage
igjen da jeg liker mig godt her.


    Her ser Du min { … }penge-
status:
Jeg har renter af gode papirer 5,500 k årli
De sidste 3 år solgte jeg
malerier for {–}gjenn kr
                                          12,500 kr
Herfra går skat 8000 k
                                          6,500 kr
For dette skal jeg leve, betale
vaktmand og alle andre utgifter
på Ekely og Ramme –

    Jeg har hidentil brugt
    

 

Munchmuseet N 1957 bl. 1v

noen kontanter i banken men
de er snart færdige –


    Ekely lar sig ikke udstykke
i tomter hva jeg havde troet
Det er {u}meget uheldigt med
kloakvæsen –

    Det meste jeg rimligvis kunde
f{ … }å f{ … }or hele tomten  …  utenfor mit
Hus og atelieret er en circa 40,000 k
Så er det circa 15,000 kr for Ramme
alt dette er usikre sager og det
må ihvertfald stå som sidste
utflugt –

    Noget  …  Jeg kan ikke
påregne stort malesalg –
Hvis jeg får solgt for 10,000 om
året er det godt. –

    Du ser jeg må strax
indskrænke mig – Jeg ha
har averteret bortforpagtning
af Ekely ikke hovedhuset men haven

 

Munchmuseet N 1957 bl. 2r
    
          III


men jeg tog blot en liten
rygsæk med så jeg nok må
reise om et par dage –
Men jeg tror jeg får strax
reise ned igjen for jeg finner
næppe et roligere og hygeligere
sted at være på –

    Som sagt fuldstændig
sanatorium –

    Jeg skal nærmere om
et par dage sætte Dig
in i min financielle
stilling – Du vil heraf

    

 

Munchmuseet N 1957 bl. 2v
          IIII

forstå at det vilde være
det rene vanvid at
binde sig til noget større
beløb fast

    Jeg tør overhovedet ikke
nu give noget st

    Det får bli lidt ved
juletider –

    Det var en lykke at jeg
tog mig sammen såvidt i
tide – At jeg fik  …  vide
f. ex hvor latterli lite
jeg har håb om at få
for Ekely – Det er det  …  elendige
kloakvæsen –