Munchmuseet, MM N 1961

MM N 1961, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1961 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard!


    Jeg roter nu omkring i min kjælder
for at finde de 3 stene hvorpå
Du og Din hustru er fordelt – Det er
et vældigt arbeide at finde dem frem
mellem de vældige og tunge stene –

    Jeg har blot kunnet finde {3}2
hidentil – Det er et mørkt litho som ibenholt
af Din viv  …  { … }Hun smiler skjælmskt
dernede i den mørke kjælder – Så er det
e{n}t anne{ … }t men hvor? begge som
skygger – Du som en skygge over
hendes skygge – Det er vel den gulhvide
Ibenholt farve der fra hende som
i marmorstenen sender s{ … }ine årer
gjennem Din { … }tanke –

    Den tredie hovedstenen har jeg
ikke funnet – Der hvor Du som
en rød ildgud hæver Dig over
ibenholten og elfenbenet der smiler
skjælmskt –

 

Munchmuseet N 1961 bl. 1v

{D}Jeg håber dog at finde denne hovedsten
men skulde jeg ikke så får jeg enten  … 
prøve at tegne den over eller jeg får sende
Dig noen af mine bedste gravurer –

    Jeg vet ikke om Du huser følgende:
Da jeg stolt over den skjønne komposition
viste Dig den blev Du meget alvorli.
Du sa: Munch! jeg vil si {n}Dig noget:
Min hustru er ikke så ubetydeli som Du
tror – Hun er en meget begavet og betydelig
kvinde – Forbauset vidste jeg intet at svare
Du mente jeg havde tegnet hende så
lavt nede – Jeg syntes det bare var
yndigt at en kvinde skjælmskt la
sit hoved ind til sin mands bryst
– Nu er Du desuten en ualmindeli
høi mand –

    Jeg må fortælle { … }Dig noget annet
fra den tid    det var i hvedebrødsdagene
så det er Dig vel undsk{j}yldt –

    Vet Du { … }at Du er skylden til at
jeg ikke blev eier af gamle Ullevold
herregaard
– Jeg havde den på hånden
til en dag kl. 3. Jeg Jeg bestemte
mig til at kjøbe den – Jeg skulde på
Dit kontor afgjøre handelen sammen
med Dig – Kl 3 var Du væk og handelen
kom ikke istand – Nu jeg tror det var
heldigst jeg kom på Ekely