Munchmuseet, MM N 1973

MM N 1973, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Ottesen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1973 bl. 1r

    
    Kjære Hr. Ottesen


    Jeg sender Dem herved
de 10 Francs jeg laante af Dem
i Antwerpen. – Jeg er me{ … }get
skamfuld over at dette det
blev så sent – Sagen gik jo
til slig simpelthen: jeg hadde
intet – Nu har jeg pludseli
tjent en Masse Penger på
min Udstilling og kan så
endelig få takke Dem for
Deres ælskværdighed mod
mig – Jeg har ikke skrevet
før da jeg håbet stadig at kunne