Munchmuseet, MM N 1978

MM N 1978, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Ellef Ringnes.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1978 bl. 1r

    
    Hr generalkonsul Ringnes


    I tilknytning til { … }vor telefonsamtale
vil jeg gjærne få oplyse om at jeg utelukkende
k …  på grunn af sygdom er hjemme
fortiden – Jeg har desværre måttet tænke på
at flytte fra stedet da nærheden af byen
gjør mig opholdet uudholdeli – Den ro jeg
trænger for mit arbeide og for at forhindre min
sygdom til at ta overtaget får jeg her ikke –

    Jeg havde tænkt at dra til høifjeld men
den hardnakkede bronchit med feberanfald
tvinger mig til at blive her – Så snart jeg
blir d så bra reiser jeg øieblikkelig.

    Efter det  …  Som De forstår kan jeg
ikke ta mot noen – Det gjør mig
ondt at jeg ikke kan assistere den elskværdige
Schoder med hans planer – Han skriver
at han kommer den 16de

    Jeg ber Dem være så venlig at

 

Munchmuseet N 1978 bl. 1v

forklare ham dette – Ligeledes andre tyskere og
østerikere – Disse har så ofte vist sig
storartede mot mig så jeg nok gjerne
vilde gjort gjengjæld –  …  Jeg forsøger h{ … }va jeg
kan – Jeg har den gamle prægtige Schiefler
som jeg må prøve at hjælpe og andre

    – Det Med hensyn til penger så
tjener jeg de senere år intet Dette er let
at forstå – Hvorlænge kan en kapital på
200,000 kr vare når jeg har 6 svære atelierer
på 3 eiendommer –

    Jeg må i dette år anmode rigfolk
om eller kommunen om at hjælpe mig
så ikke alt ramler.