Munchmuseet, MM N 1981

MM N 1981, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Rostad.
Filologisk kommentar: Noen tydeliggjøringer med svart penn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1981 bl. 1r

    Samtidig som jeg indlever skjemaet til
          skal jeg meddele Dem at
jeg holder på at skrive en indtrængende
henstilling til jordstyret med en henstilling
om at gjøre en total forandring med overdrevne
arbeide med jorden til matauking som
jordstyret har pålagt – – Det har forværret
min sygdom i høi grad og det kvæler alt
mit egentlige arbeide: maleriet

    Bare skjemaerne er nok til at ta på
kræfterne – Det er en flom af skjemaer
overfyldt med spørsmål

    Min kunst er kjendt over den hele
verden og agtet for sin kulturværdi og
sit åndsværdi og jeg skal citere bibelens
ord: Mennesket lever ikke af brød alene
men osså af ånd

    16,000 kr i omkostninger 4 gårdskarle

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1981 bl. 2r

    Samtidig med skjemaet sender jeg indlagte
skrivelse

    Jeg skal meddele Dem at jeg
holder på at skrive en intrængende henstilling
til jordstyret med en anmodning om at
der gjøres en hel forandring med det jordarbeide
til matauking der er pålagt mig af
Jordstyret. Det er så overvættes meget
at det fuldstændig overstiger mine kræfter

    Det har forværret min sygdom i høi
grad og det kvæler alt mit egentlige
arbeide maleriet. Min læge sier at jeg for min
alders skyld og min ondartede bronchit trænger melk    Jeg er 79 år

    Bare skjemaerne er nok til at ta
på kræftene – Det er en flom af skjemaer
overfyldte med spørsmål

    Min kunst er kjendt i den hele verden
og agtet for si{ … }n åndsværk og kultur værdi
og jeg skal citere bibelens ord: Mennesket
lever ikke af brød alene men osså af
ånd – \Til Jordarbeidet har jeg måtte have
4 gårdsfolk og det har kostet mig 16, 16,000 kr årlig
/

    Samtidig med skjemaet sender jeg
den h‹en›stilling jeg holder på med til jordstyret

    Min læge sier at jeg for min
alders  …   …  min ondartede bronchit trænger  … 

    til Jordarbeidet har jeg måttet bruge
4 gårdsfolk og arbeidet på gården har kostet årlig
16,000 kr