Munchmuseet, MM N 2026

MM N 2026, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Kristofer Sinding-Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2026 bl. 1r

    
    Maleren Sinding Larsen


    Jeg har tilskrevet «De gra Norske
Grafikere
» og bedet om at få mine
udlaante gravurer tilbake – Jeg har ikke
fået svar og beder Dem venligst at
ta Dem af sagen så jeg nu efter mange
års utlaan får dem tilbage –


    
    Ærbødigst Edvard Munch