Kristofer Sinding-Larsen

Kristofer Lange Sinding-Larsen (1873–1948)
Norsk maler, tegner og grafiker. Formann i foreningen Norske Grafikere 1930-39.

Tilknyttet