Munchmuseet, MM N 2031

MM N 2031, Munchmuseet. Datert 1907–1908. Brevutkast til Torvald Stang.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2031, s. 1
    
    Kjære Stang!


    Hvordan går det – ?
Vi har på hver
sin Måde – fåt
føle det –


    Jeg skriver bare en
Hilsen {–}nu – { … }vi bør
 …  nu høre lidt
fra hverandre synes jeg –

    – Skulde jeg ta en
Trip til Norge

 

Munchmuseet N 2031, s. 2

blir det vestover –
– det kan jo hænde
jeg {bl}pludselig kan ta
en Tur –

    Til Kristianiakanten
kommer jeg ikke
der er Fiendens Rede –
– I Kristiansand
er nu Klubben farlig
for mig –

    Er der pene Steder
på Landet i Nærheden?

 

Munchmuseet N 2031, s. 3

    Jeg bor i Warnemünde
kanske for et Aar –
{ … }Men det plager mig
at være væk fra
Norsk Natur – på
den annen Side har
jeg fåt en mærkelig
Rædsel for Norske –
hvilket kanske ikke
er så mærkeligt alligevel
Det er kanske det
værste af alt – at blive
lagt Fælde for en af
en Mængde Menesker

 

Munchmuseet N 2031, s. 4

og derved påført Ulykke –
    – Det er alt på engang Hån,
Ulykke og { … }deraf opvæk{k}t …  Had

    {S}Ta dig nu sammen
og skriv – jeg skriver igjen

    
    Mange Hilsener
    Din gamle Ven
    Edvard Munch

    Jeg skylder 100 { … }Mr
såvidt jeg vet