Munchmuseet, MM N 2038

MM N 2038, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Olaf Schou

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2038 bl. 1r
    
    Kjære Hr Schou!
 Jeg
har nu fra Deres Advokat
fået en Masse Penger –

    De har sandelig nu
mange Gange været
min sidste Tilflugt og
hvad jeg tror hjæl til
Kunstens og den Norske
Kunsts Tjeneste – Jeg
indløser nu et Billede
som De var så snil
at garantere for –

 

Munchmuseet N 2038 bl. 1v

    
    Busoni
    Augsburgerstr. 55.56.


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]