Munchmuseet, MM N 2039

MM N 2039, Munchmuseet. Datert 25.11.1889. Brevutkast til Olaf Schou.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2039, s. 1
    Paris 25/11 89


    Hr. Olaf Schou


    Jeg må bede dem
om en tjeneste. Jeg har
statens stipendium Kommentar og
arbeider nu her i Paris
under Bonnat. Nu er
{ … }Klimaet er imidlertid så
fugtigt og råt at jeg stadig væk
blir syg så jeg vist { … }snart
må holde op at arbeide.

    Doctoren siger {s}jeg må sydover
hvis jeg ikke vil risikere
at få gigtfeber hvilket jeg
har havt flere gange før.

    Da stipendiet (jeg har nu ikke
mer end 750 Kr igjen deraf) ikke
vil strække til må jeg bede dem
om et lån af 300 eller 400 Kr

 

Munchmuseet N 2039, s. 2

Hvis de var af den godhed
kunde jeg ved at betale dem
afdragsvis om ikke så
lang tid få betalt dem
summen tilbage.

    Jeg må be dem undskylde
denne henvendelse – men jeg
ved ingen anden råd og jeg
hele stipendiet Kommentar blir til ingen
nytte hvis jeg ikke får tilskud.

    { … }Vil de være af den godhed
at underrette mig om deres
bestemmelse; hvordan den end
blir, så snart som muligt.

    
    Adr. Bouvet
    Faub. St. Honoré 233. Paris

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch