Munchmuseet, MM N 2055

MM N 2055, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2055 bl. 1r
    
    Kjære Thiis!


    Det var kjedeligt at
Invitationen til Trondhjem
kom så sent – Gad vide
hvad Trondhjemmerne
sier til mine Billeder –
– Kanske de gjør Spektakkel
og vil ikke udstille dem
– Jeg kan jo vente mig
alt fra Norge –

    Havde jeg havt Tid havde
jeg kanske skaffet større
Billeder –

 

Munchmuseet N 2055 bl. 1v

    Jeg lurer på hva jeg skal
gjøre forat tjene noget –
i Norge – Det er da en
Skandale at Nordmændene
så ligeglad overlader
en Maler – som de burde
forstå har Betydning så
aldeles til Udlandet –
Tydskland forstår at dra
Nytte af mig – Forstår
ikke Norske at en Kunstner
af Betydning er  …  værdifuldt
og Her erkjender man at
den unge Generas Generation
er påvirket af mig – { … }En
underli Nation – den Norske

    
    Din Edvard Munch