Munchmuseet, MM N 2065

MM N 2065, Munchmuseet. Datert 30.9.1933. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2065 bl. 1r

    Så er de mange millioner –
– Til disse mange atelierer lithografiske
værksteder og nødvendi tomter må jeg
bruge mange penge og det meste jeg tjener
og har tjent går hertil –

    Slig som disse tider er  …  indser jeg
at mine penge ikke slipper til og at
jeg snart må ordne mig og mulig
pakke mine store utkast til vægmalerier
ind – samt opgive mine atelierer og planer