Munchmuseet, MM N 2074

MM N 2074, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2074 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg syns at jeg har ved så
mange leiligheter har forklaret folk
hvordan jeg de senere år har havt det
og hvordan jeg er bleven «presset mellem
skjolde» her i Oslo – Det har været nødvendigt helt
at trække mig tilbage forat prøve at få
komme lidt til samling og i ligevægt så jeg
mulig kunde ofre mine sidste kræfter
til det jeg nu har følt er «mit» livskald –
– Jeg har ikke rukket at få besvart
Dit brev da som jeg forøvrigt syns jeg
tilstrækkeli har git svar på føren før –

    Jeg vil si atter at jeg under det
try tryk af skjolde har tvil begyndt at
tvile på om jeg skulde ha et mussæum –

    I hvert fald så må jeg helt selv or ha
det efter min ordning hvis det skulde
reises i mit levende live

    Det er ikke at kopiere Vigeland om
jeg n har ønske om at få placeret min
livsfris – Den var som  …  allerede i 1902 { … }1894
færdig i en mindre målestok og i 1902 var den
udstillet i Berlin i temmelig stor utgave

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2074 bl. 1v

    Jeg har i alle årene arbeidet på
den – Senere har Vigeland lavet sin
livsfris (Der er blit stor nok) og nu har
Rolfsen fåt placeret sin livsfris –  … 
(Det  …  vistnok udmærkede værk i Krematoriet)

    Jeg har følelsen af at det først fremst
kom an på at fo jeg osså fik placeret
min livsfris –

    Nu får jeg se om det lades mig
ro og om jeg kan i min høie alder
regne på at vinne noen kræfter

    – De senere 6 år har været slemme
og tat stygt { … }på mig og min arbeidskraft