Munchmuseet, MM N 2079

MM N 2079, Munchmuseet. Datert 1909. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2079, s. 1
    
    Kjære Thiis!


    Det {vilde}er vel dumt
af mig at blande mig
i Kjøbet til Galleriet
– Jeg vilde have sagt
at den Side af { … }min
Produktion der jo er
stor – hvor jeg { … }mine Farve-
experimenterer og min
Farvekraft kommer mest
frem – ikke er repræsenteret
ved de Billeder som i
Tilfælde kommer i
Galleriet

 

Munchmuseet N 2079, s. 2

    På den anden Side {har}tror
jeg nok mi{ … }n Væg vil
ta sig { … }helest ut – som
Du har valgt {–}\den/ De to
Billeder af Kjærlighedsfrisen
gir jo Udtry er jo
Repræsentanter for en
en Række Side { … }‹der›
jo osså burde være der
– og Natbilledet ligeledes
om det end ikke kanske ikke
er så godt som Nansens
– Som sagt det er
vel { … }dumt at bringe

 

Munchmuseet N 2079, s. 3

Ubestemthed ind i
Sagen det vil \vel/ Krohg
– som mer og mer
nu afdækker sine små-
lige og ofte ret hæstlige
Sider – vel sørger for.
 …  ‹væk›  … 
– Denne Kres {er}har
ikke { … }mer at kjæmpe
for og er blit impotent
– så blander den sig
op i alt muli – og
er { … }snakkesalig som gamle
Kjærringer –

 

Munchmuseet N 2079, s. 4

    Jeg er kommet mig såvidt at
jeg synes jeg kan tænke på at reise på
Landet i Norge – men fjærnt fra
Kristiania – Man Jeg har vel enn noget
at vente mig af denne forfaldne Kvinn
folkkres af Bohemer – Jeg har jo givet
den ordentli ind – Mulig tar jeg til Løiten
mit Barndomshjem først – Nu holder de
Møter i Sverr Stockholm og angriber mine
usædelige Billeder og da især Elskende Kvinde
som jeg selv mener kan stilles ved Siden
af Rafaels Madonnaer –

     Din heng. Edv Munch