Munchmuseet, MM N 2099

MM N 2099, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Axel Romdahl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2099 bl. 1r

    Her er solgt billeder som jeg i sin tid
har fåt 50 k og 60 k og sogar intet til
frisen ligettil 20,000 kr –

    Jeg skal nævne de billeder De har
kjøbt av mig til Göteborg mussæum
Sygt barn { … }blev solgt af mig til Schou
for 500 eller 1000 kr – Wampyr for 300 Mrks
og det lille hode har jeg intet fåt f{ … }or
Slig er det med min søsters portræt i
mit galleri (det mindre billede) Det solgte jeg
for 60 kr og det blev af Mustad kjøbt for
20,000 kr – «Sygt barn» i vort galleri fik
jeg intet for. Der forberedes nu her kunstnerret til procenter
Ligedan med grafikken som i tusindvis er solgt for 10 kr og 20 kr stykket

    Det er jo en blodig uret at
andre skal gå af med de svære summer

    
    E M

 

Munchmuseet N 2099 bl. 1v

    P.S.
    Det kan naturligvis ikke nytte
at forklare i en kort stund hvorfor
jeg har { … }mot en vis maler – Det er jo
en helt individuel sag – Jeg har blot
lyst til at tone flag og si min stilling
til ham – Det er greit at det ikke er
bare en hændelse – der forårsager et sligt
brud – Det er utallige mindre eller større
episoder gjennem mange år. Jeg skal forresten
erindre om at da jeg efter henimod 30 års kamp vandt
frem i henimod 50 års alderen rykket Sørensen med faner fulgt
af sine frem og
forlangte plads

     E M –
    Hvordan har I det med erstatning
‹for› til kunstneren når der sælges billeder
han omtrent intet har fåt for til svære priser
Der er i de senere år af mine arbeider malerier
og grafik værker til optil det tidobbelte pris af
hva jeg har fåt