Munchmuseet, MM N 2103

MM N 2103, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2103 bl. 1r

    Det var jo et svært arbeide Du skaffet
mig ved Dit spørsmål hvor jeg var i 1905 – til jeg
fandt på at læse i boken Din – Som helhet
er det rigtigt –

    Det er jo forskjellige ting naturligvis jeg
personlig kunde have lyst til at snakke med
Dig om –

    Jeg ser af avisartikler at jeg tidli våren
1905