Munchmuseet, MM N 2126

MM N 2126, Munchmuseet. Datert 1908. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2126 bl. 1v

    
    Consærvator Jens Thiis
    {D}Trontheim
    Norwegen

 

Munchmuseet N 2126 bl. 1r

    Jeg sender efterhånden svar
    – {I … }Samme År som Kunst og
Industriudstillingen i Kristiania
leide jeg sammen med Strøm
B Hansen Torgersen og Sørensen
atelier i PultostenKrohg
kom da ned og tilbød sin
Undervisning der varede 2–‹a› 3 Måneder Måneder

    
    Din E Munch