Munchmuseet, MM N 2131

MM N 2131, Munchmuseet. Datert 1939. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2131 bl. 1r

    Når man ser dette storartede syn af
badende lang på badestedene langs kysten
så forstår man hva dette friluftsliv har
af betydning –

    Så er det Nedre Ramme – Som alle andre steder
med med havnen til stranden er her vært
nægtet baderet –

    Hos mig går haven lige ned til kysten –
– og jeg har anskaffet mig det forat  … kunne
helt i ro arbeide – Atelieret og Et Atelier
står ved bryggen – og jeg maler ved str og
har modeller ved stranden –

    For mig var stedet ubrukbart hvis
jeg de{ … }‹t› blev overfyldt af badende – Havnen vilde
naturlig
At have badeliv her hvor –

    Nu er der udmærket badested i Hvidsten
og et par hundre meter ved sid norden
for min eiendom fins en ypperlig lang
strandbred og hvor jeg osså har en plads
jeg ikke nægter ba{ … }dere D

    Slige Ja Dette er Dette er hva jeg på
‹tidens› ‹tegns› opfordring har at si
i denne anledning.

    Specielt i den sene tid hvor jeg har
jeg  …  ingen ro for får på Ekely og det viser
sig ikke let annetsteds i landet er Nedre Ramme
det eneste sted jeg kan tænke mig at få den nødvendi fred til

    At folk har villaer langs kysten forat bo der 6 uger om året og ellers stå tom –
er s finner folk er rimeli – Men at ha villa og bruge det til «maling» året rundt – Nonsens uhørt

 

Munchmuseet N 2131 bl. 1v

    Uten en at ha dette sted som et tilfluktssted
hvor jeg i ro kan arbeide kunde jeg ikke
beholde det og måtte finde mig et annet
– Folk liker nu at bade mange sammen
– Der må itide udvælgesanskaffes et passende
sted til fribading og det må itide ans
Ennu er det på vort vidstrakte kyst nok
af en at af –


    Når der findes lige ved en så storartet
badeplads så finder jeg ing ingen grund til
la  …  folk slippe ind på den lille h …  udstikker
der kunde egne sig til solbad – og derved ‹give›
indpå i min have forstyrre mit arbeide

    En indskjæring der danner en liten havn egner
sig ikke til badested da det der skj{ … }yller ind alt
affald fra Hvidsten og fra vragrester


    Et er Således ser jeg sa stiller sagen
sig an for mig med de to steder – Det er jo
særegne tilfælde – Men { … }sagen selv er
i høieste grad aktuel og det bør nok
i tide betænkes hvordan der  …  må tages fat


    Som Hvis det v{ … }iste sig at være
påkrævet og overlade  …  stran stranden
på Nedre Ramme og dermed dele af havnen
og som og stødende til atelieret så vilde alt være
helt ubrugeli for mig – Men jeg har jo ofte  … 
tænkt på når tiden kommer at opgi baade Ekely og
Nedre Ramme og dermed de svære de større arbeider jeg har
værker jeg har under arbeid og ‹og› søge mig ‹sydligere› ‹opholdsted›