Munchmuseet, MM N 2134

MM N 2134, Munchmuseet. Datert 1939. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2134 bl. 1r

    Jeg reiste fra Aasgaardstrand –
    Var 2 uger i Kjøbenhavn forat reparere
min knuste hånd – Så tilbage til Oslo.

    Reiste så om høsten til Weimar Chemnitz
forat male portrættet af Herbert Esches b‹ø›rn

    Bes Da alt var i orden i Norge bestemte
jeg mig til ikke mer at komme til Norge og
bli i Tyskland

    Årene 1902–1904–1905 var for meget for mig
Malte portrætter men måtte mest søge helsebod
p på Sanatoriene Kösen og Elgersburg for
den stadig sig forværrende nervelidelse med
svære anfald – Tilslut var jeg i Warnemünde
til jeg måtte reise til Kjøbenhavn og lægge mig \dødssyg/
ind på klinik – 19 Det var i 1908

    D Lyvekampagnen var tat i brug
i 1905 af den elskelige Oslo familie {–}og talrike ka
kurmagere og kavalerer

    Lyvekamp{g}agnen blev brugt herute da
jeg havde fåt en mandevond bastard hund dømt
til at bindes –  …  En gordonsetter blev skut da
den stod utenfor min kjøkkentrap – Vinduer slåt
istykker – Skattevæsenet og reguleringsvæsenet var
Og blit umulige – Hyl Guttehyl på gaten

    Jeg selv { … }har ikke vist mig i 8 år på gaten herute
    Lyvekampagnen fra 1905 ulmer nok – Jeg har tat { … }saml samlagsbestyreren
for mig og truet ham med udkastelse af mit hus – En der skulde være kulturbærer

har i et større tidsskrift
kommet med skumlerier – Han har fåt beskjed