Munchmuseet, MM N 2168

MM N 2168, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Karl Wefring.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2168 bl. 1r

    
    Kjære Wefring


    Med hensyn til hytten i Aasgaardstrand
så { … }vil jeg si lidt, da det har faldt folk
tungt for brystet at jeg har den og Nedre Ramme
Man tænker ikke de mange af mine
bedste billeder er malt her og at livsfrisen
og Freiadekorationerne {er}har motiver fra
strandbredden der – Jeg har i 30 år med
afbrydelse (Det har nok været en mig påtvunge{ … }ne
afbrydelser) malt studi{ … }er her hvor jeg osså
har et skur til atelier –

    Jeg malte flere billeder der ifjor og har
flere under arbeide – Huset kjøbte jeg for
800 kr og stort mer er det vel ikke nu værd –

    Da jeg fik høre hva samlagsbestyreren
fortalte mig i våres fandt jeg at måtte meddele
noen af mine nærmeste venner at denne frække
løgn han kom med var en løgn – Han
tog osså det hele i sig igjen – Men det er
sat ut

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2168 bl. 1v

    Jeg fik intryk at min opregning har er
blevet misforstået af { … }Høst og frue { … }og jeg begriber
ikke hva disse har med den sag at gjøre
Nu var de vel begge i den tid sensibl‹{er}›e