Munchmuseet, MM N 2181

MM N 2181, Munchmuseet. Datert 1896–1897. Brevutkast til Auguste Clot.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2181 bl. 1r
    
    Adr. Aasgaardstrand
    pr. Christiania
    Norvege    Monsieur!


    Veuilles s.v.p. tirer
pour commencer les
du { … }deux pierres, 50 epreuves
chaque unes:
  • 1) Deux tetes:
  • 2) Une tete de femme sur des vagues

    Apres le tirage veuilles m’envoyer
les’ epreuves avec le conte Kommentar.

    
    Avec toutes mes sentiments
    Edvard Munch