Munchmuseet, MM N 2198

MM N 2198, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Sten Drewsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2198, s. 1

    
    Kjære Drewsen!


    Endelig kneb vi ham –
og tusind Tak skal
De ha – Jeg skammer
mig  …  over alle de
Tjenester jeg bebyrder
Dem med –

    Jeg skal få { … }sende Dem
et Par af d{et}e tilbage-
erv{ … }ervede Gods – Gravurer

    Ha{n}r Hrr Lachmann

 

Munchmuseet N 2198, s. 2

fået sit Arbeide tilstrækkeli
betalt – jeg får kanske
sende ham en Gravur –