Munchmuseet, MM N 2240

MM N 2240, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Curt Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2240 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2240 bl. 1v

    
    Lieber Hrr Professor


    Ich hatte schon mich
zu eine Reise nach
Venedig bestimmt und
auf die Ruckreise gehofft
Ihnen zu treffen –
 …  Leider habe ich mein
boshafte Bronchitis bekommen
und es ist zweifelhaft –
noch ist vielleicht moglich
eine kurze Reise nach Berlin

zu machen – Hoffentlich!
    
    Vielen Gruzse –  E Munch

    
    Hrrn Professor Curt Glaser
    Prinz Albrechtstr. 8
    Kunstsalon
    Paul Cassirer
    Victoriastr.
    Berlin