Munchmuseet, MM N 2252

MM N 2252, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Emanuel Goldstein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2252 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2252 bl. 1v
    vend

    Kjære Goldstein!
 Fortæl
lidt om dit og dat –
Jeg har isoleret mig
fra alt forresten og
det tror jeg er bra for
mine Nerver – Høifjeld
er bra som Du sa –
Min Muse som
jeg trods alt ikke har
sveget lønner mig
overdaadigt –