Munchmuseet, MM N 2269

MM N 2269, Munchmuseet. Datert 1929–1930. Brevutkast til Ragnar Hoppe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2269 bl. 1r
    
    Kjære D{ … }r. Hoppe!


    Mangfoldig tak for brev og indlagte
varme {og}artikkel af Hans Wählin og alt
Den har glædet mig overordentlig ligevis som
Deres forord i katalogen, og de kritikker jeg
har læst – Jeg vilde nu i hast
nævne noget som jeg kanske  …  skulde
have meddelt før – { … }Strindberg har
i Revue Blanche skrevet en karakteristisk
omtale af flere af mine billeder – Jeg husker
ikke om det er til malerierne eller de
tilsvarende gravurer – Det er Jeg burde
kanske foreslåt denne artikkel indtat i
Rev Katalogen men det er jo nu forsent –
Han skriver i halv { … }digt & prosaform om
Kys – Wampyr – Jalousi – {s}Skrig –
Tusmørke –  …  Strandbredden –