Munchmuseet, MM N 2294

MM N 2294, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Albert Kollmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2294, s. 1
    
    Lieber Hrr Kollmann


    Ich habe leider auf
der Reise Ihre Briefe
wekgesteckt und wheisz
alzo nicht Ihre Adresse

    – { … }Meine Ausstellung in
Berlin hat gute Besprechungen
in Zeitungen bekommen –
Ein Bild ist an Schweden
verkauft – Hoffentlich
geht es Ihnen gut

    Ich schreibe mehr

 

Munchmuseet N 2294, s. 2

wenn ich Ihre Adresse
bekommen werde.

    
    Viele Grusz
    Ihr ergebenster


    Edvard Munch


    Russischer Hof
    Weimar