Munchmuseet, MM N 2306

MM N 2306, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Albert Kollmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2306 bl. 1r

 

Munchmuseet N 2306 bl. 1v
    
    Lieber Hrr Kollmann


    Habe eben in
Goteburgtur ein der Portraits
für 11,000 Mrks verkauft
– An Stockholm

    
    Hrrn Albert Kollmann

    Berlin S.W
    Wilhelmstr. 119/120
    v. Giersdorf