Munchmuseet, MM N 2350

MM N 2350, Munchmuseet. Datert 1929–1930. Brevutkast til Efraim Lundmark.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2350, s. 1

    
    Ærede hr. Fil. lic. Efraim Lundmark


    Jeg takker Dem hjerteli for det
tilsendte nummer af Dagliga Allehanda
med Deres artikel i anledning besøket
hos mig {–}og for den elskværdige
måte De har omtalt mig
og mit arbeide på –

    Som De nok kunde mærke
er jeg meget impulsiv og
specielt nu under sygdommen
så De nok forstår hvorfor
jeg er ængsteli forat ta mot
pressefolk – Jeg gjør det jo heller

 

Munchmuseet N 2350, s. 2

det jo heller aldri kan jeg si –
Jeg har jo erfaring for hvor let
man kommer til at misf\or/ståes –
– Nu vilde jeg jo gjerne
ikke si nei til en Stockholmer
I Stockholm har jeg jo så tidlig
lige i min vanskeligste tid
 …  mødt velvilie og funnet
gode venner –

    Herom havde jeg jo gjerne
villet udtale mig for Dem
– Men jeg måtte jo for min
sygdoms skyld lægge bånd på
mig