Nya Dagligt Allehanda

Avis. Stockholm, Sverige

Les mer

  • wikipedia.se (http://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_dagligt_allehanda)

Nya Dagligt Allehanda er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 2350.   Brevutkast fra Edvard Munch til Efraim Lundmark. Datert 1929–1930 . Se s. 1
«Jeg takker Dem hjerteli for det tilsendte nummer af Dagliga Allehanda med Deres artikel i anledning besøket hos mig {–}og for den elskværdige måte De har omtalt mig og mit arbeide på –»