Munchmuseet, MM N 2421

MM N 2421, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Axel Romdahl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2421 bl. 1r

    Vi havde en hyggelig pasiar
i det lille rullende hus
– der endte med en mild
diskution om krigen – seet
vistnok fra to synspunkter
– Tilslut havnet G{ … }oldsmith
smilende i værelsets anden etage
og sovnet ind i beskuelsen af
sin { … }næse – «whelche ihm
heute Abend besonders lang und
grozs vorkam»

    – Saa { … }Ciacelli: Jeg træffer
ham uundgaalig overalt; det
ender altid med et kjøb af
mine gravurer – som slu\t/telig
med uendelig meget bør
betales med noget hans tilfældig

sendt { … }Kammerherre Lagerberg
    – Jeg er begyndt at komme i arbeide
efter udstillingen – Jeg burde jo egentlig
ikke havt denne nu efter de mange
udstillinger men – hvo ved – det blir
kanske den sidste jeg faar anledning til
ude  … 

    
    
    hengivne E Munch

 

Munchmuseet N 2421 bl. 1v
    
    Kjære Ro … 


    Tak for de … 
timer i Gö … 
mig en glæde … 
den blide G … 
{ … }ligesom en røs … 
uforglemmelige … 
for mange  … 
kampens dage, … 
sværd, men  … 
vaaben som jeg … 
et sted taler om … 

     … gen af udstillingen
 … han har udseet
 … kan jeg jo – hvis jeg
 … fiken hans – lade
 … s exemplarer

‹paar› ‹teg› …   …  I Göteborg
fik han mig til min egen
store forundring atter på
krogen – og \jeg/ indvilget i at
ta med noen franske
gravurer som jeg lovet, hvis
jeg det viste sig, (ved en konference
med Thiis) at de var v …  værdt
sine penger at ta i bytte for
gravurer til en værdi af 3000 kroner
– Jeg ønsker i alfald ikke
at fortsætte med at bytte –
og har han kjøbt videre for
2000 k { … }får han på almindelig
maade kjøbe og betale hos
Valand – Prisfortegnelse af
gravurer og 7 malerier har

    Jeg har ennu ikke faaet konfereret med Thiis om
{ … }Ciacelligrafikken – han reiser rundt i karusel som jeg og er nu i Stockholm

    Det er { … }altså ennu ikke afgjort hva jeg beholder af
hans grafik.