Munchmuseet, MM N 2438

MM N 2438, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2438 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2438 bl. 1v

    
Saaleck
    Besten Neujahrs
wunschen und
Gruzse von Saaleck
an Allen –

    
    E Munch

    
    Hrn Landgerichtdirektor
    Gustav Schiefler
    Hamburg
    Oberstrasse