Munchmuseet, MM N 2442

MM N 2442, Munchmuseet. Datert 1909. Brevutkast til Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2442 bl. 1r
    
    Lieber Hrr Direktor!


    Ich bitte Ihnen { … }zu freundlich
sein { … }zwei Katalogen
so bald wie moglich
mit { … }Angabe des Preises
an Hrrn Magister
    Torsten Stjernschantz
    Nicolaygatan 19 {zu}Helsingfors
schiecken – Ich verkaufe
dort vi

    

 

Munchmuseet N 2442 bl. 1v