Munchmuseet, MM N 2450

MM N 2450, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2450, s. 1

    
    Lieber Hrr Direktor!


    { … }Ich danke fur Ihre Brief
– { … }whelches ich erst nach ein
Aufenthalt in Berlin erhalten
{ … }habe – Ich schreibe Ihnen
nur in Schnelli{ … }gkeit zu alz
ich { … }halb in Bett bin – einer
Erkaltungskrankheit wegen –

    { … }Es thut mir sehr leid das
Sie in Ihre Familie { … }Sorge
haben – In zwei Tagen schreibe
ich mehr – bis Mitte

    

 

Munchmuseet N 2450, s. 2

dieses Monat werde ich { … }hier
wohl sein –