Munchmuseet, MM N 2451

MM N 2451, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2451, s. 1

    
    Lieber Hrr Direktor


    Viele Danke fur die
Platten – Bald werde
ich wohl Zeit { … }und
Ruhe kriegen wieder
zu radieren – Jetzt gehe
ich für ein Paar Wochen
in Gebirge – Was meinen
Sie ob w{ … }enn wir die
sam{t}mtliche Gravuren
fotografieren lassen?

    Der sammtliche Gravuren

 

Munchmuseet N 2451, s. 2

lassen sich in zwei
Cabinettsfotografien herstellen
so:

    Die werden klein aber
deutliche –

    Ich winne immer
in Kraft und arbeite
gut – Ich habe ein
neues sehr wohlgelungenes
Portait Grafen Kesslers

 

 

Munchmuseet N 2451, s. 3

gemalt –