Munchmuseet, MM N 2515

MM N 2515, Munchmuseet. Datert 3.8.1906. Brevutkast til Wilhelm Suhr.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2515 bl. 1r
    Bad Kösen, den 3-8-06


    Geehrter Hrr Willhelm Suhr


    Ich bitte Ihnen dringend die
volle Anzahl die bei Ihnen ubergegebene
Arbeiten von mir mitzutheilen –

    Es ist dringend notwendich – Fruher Bisher
habe ich unvollstandiche
Angaben bekommen


    
    Hochachtungsvoll
    Edvard Munch