Munchmuseet, MM N 2543

MM N 2543, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Emil Weiss.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2543 bl. 1r
    
    Lieber Weisz!
 Bitte Pastor
zu sagen, dazs ich Morgen, Dienstag
am 5 Uhr zu Hause bin – Ich
freue mich Ihn zu sehen – Vielleicht
kommen Sie und Hetner auch –

    
    Herz. Grusz
    Edvard Munch

 

Munchmuseet N 2543 bl. 1v

    
    M Weisz, peintre artiste

    rue des Abbesses 57
    Paris