Munchmuseet, MM N 2564

MM N 2564, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2564 bl. 1r
    
    Geehrter Hrr!


    Ich bitte Ihnen dringend mir
ein Quitirung sammtliche bei
Ihnen von mir ubergegebene Arbeiten
zu schiecken – Ich verlange alzo
einfach Quitirung für die Anzahl
meiner Gemalden whelche ich
Ihnen ubergegeben habe – a Alzo
für jeden Sendung Sie erhalten
haben –

    
    Hochachtend  Edv Munch
Bad Kösen Thuringen