Munchmuseet, MM N 2583

MM N 2583, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2583, s. 1
    
    Sehr geehrter Herr


    – Ich mochte Ihnen
ob Sie fur Deutschland
das Verkauf Alfa und Omega
vermitelen wollte –

    – Wenn Sie 10 Mappen
kau fur ⅔ Preis kaufen
wollte wurde ich Ihnen
fur 2 Jahre Vertreibsrecht
geben – Wenn Sie 20 Mappen
kaufen fuwr 5 Jahre –

    Ich wurde denn Anfragen

 

Munchmuseet N 2583, s. 2

von Deutschland an Ihnen
senden