Munchmuseet, MM N 2638

MM N 2638, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2638 bl. 1r
    
    Lieber und sehr verehrter
Hrr Generaldirektor


    – Krankes Madchen ist
heute abgeschiekt – Ich h pr
Eilgut – Ich habe So erst
nicht es hier gegen all ris{iki}k
assurieren gekonnt und habe
deswegen Ihnen telegrafiert –

 

Munchmuseet N 2638 bl. 1v

    Ich habe es erst nur gegen
Brand und Diebstahl assurieren
gekonnt – Es ist jetzt geordnet
gegen alle Schaden –

    
    Mit ergebenster Gruzs
    Ihr Edvard Munch

    Ich habe das Bild fur 30,000 RM
assuriert